Uwa­ga! Jutro pierw­sze wyj­ście z mrok… tzn. z piża­my! Spo­koj­nie, tyl­ko od góry się wyszy­ku­ję, bo jako mama-kan­gu­rzy­ca będę mówić do Was z ekra­nu (dzię­ki za onli­ne!) pod­czas Salo­nu Edu­ka­cyj­ne­go Per­spek­ty­wy. 😅
Tym razem sku­pi­my się tyl­ko na matu­rze ustnej!
Zapra­szam Was ser­decz­nie do Expo XXI Warszawa.
Nie możesz być oso­bi­ście? Łap prezentację!