ETAPY relacji Ligii i Winicjusza, bohaterów powieś­ci his­to­rycznej Hen­ry­ka Sienkiewicza pt. Quo vadis.

 • Spotkanie Ligii i Winicjusza u Aulusów;
 • Poprosze­nie Petro­n­iusza o zdoby­cie ligi przez Winicjusza; 
 • Ode­branie Ligi od Aulusów przez Winicjusza;
 • Ucz­ta u Cezara;
 • Odstrasze­nie dziew­czyny przez Winicjusza;
 • Ukrycie Ligii przez chrześcijan;
 • Śledzt­wo Chilona;
 • Wal­ka Winicjusza i Ursusa;
 • Opieka Ligi nad Winicjuszem;
 •  Uciecz­ka Ligii;
 • W Marku zachodzą zmiany;
 • Zaprowadze­nie Winicjusza do Ligii;
 • Zaręczyny i ślub;
 • Chrzest Mar­ka;
 • Uwięzie­nie Ligii;
 • Uciecz­ka z Areny.
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)