I znów to się stało! Kiedy mam już wszys­tkiego dosyć i jestem bliska rozsy­pa­nia się jak moje puz­zle z Guer­nicą na 1000 ele­men­tów, to wtedy pojaw­ia się on: nieśrod­kowy palec boży. Mam wśród zna­jomych wielu zdol­nych ludzi, ale dzisi­aj Ada (IG: @ojadano, Fb: https://www.facebook.com/ojadano, www: http://www.adriannaglowacka.com/) jest tym słońcem pod koniec listopa­da. To bard­zo zdol­na ilus­tra­tor­ka i artys­t­ka od kon­cepcji; pole­cam odwiedziny na jej stronach, na pewno się zdzi­wicie ile potrafi i JAK potrafi! A ja przes­ta­ję już udawać, że este­ty­ka brzy­do­ty była moim pomysłem, bo ter­az jest pięknie, a pod­casty zyskały nową okład­kę 🙂 Dzięku­ję Ado <3