Zaim­ki ja, ty, on — mają w niek­tórych przy­pad­kach dwie formy: dłuższe i krótsze

mnie, mi

tobie, ci

ciebie, cię

Jemu, niemu, mu

Kiedy uży­wa się dłuższych form?
Ciebie nie kocham — na początku zdania

Mnie to nie przeszkadza — na początku zdania

Dałem książkę tobie, nie jemu — w przeciwstawieniach

Dlaczego poszedł do ciebie? — po przyimkach

Komu poży­czył pieniądze? — Mnie. — samodzielnie


Kiedy uży­wa się krót­szych form?

Kocham cię — na końcu zdania

Dałem mu tę książkę — po czasownikach

Zaim­ki osobowe pisze­my wielką literą tylko wtedy, gdy odnoszą się do adresa­ta lis­tu. W innym przy­pad­ku jest to błąd.