Kategoria: lektury ósmoklasisty

Éric Emmanuel Schmitt — Oskar i Pani Róża

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Felix, Net i Nika – seria

Pomy­sły na lek­cje z książ­ka­mi z serii Felix, Net i Nika”. 

Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie “Pozła­ca­nej rybki”

Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie “W pusty­ni i w puszczy”

Powtórka z lektur - przed E8

Lista ćwiczeń i linków do powtórki z lektur obowiązkowych.

Egzamin ósmoklasisty: rozpoznawanie tekstu po fragmencie

Zobacz dotych­cza­so­we zada­nia i zagraj w grę, dzię­ki któ­rej poćwi­czysz umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia tekstów

Żona modna – Ignacy Krasicki

Omó­wie­nie i streszczenie. 

Lektury ósmoklasisty: kompilacja!

Zesta­wie­nie w tabeli. 

Pieśni, fraszki, treny – Jan Kochanowski

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie tek­stów Jana Kochanowskiego. 

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Lista lektur: egzamin ósmoklasisty 2022

Tak stra­szy­li, a zro­bi­li w koń­cu tak samo, jak było.

Mały Książę – Antoine de Saint-Exupéry

Omó­wie­nie lektury

Kamienie na szaniec – Aleksander Kamiński

Omó­wie­nie lektury

Adam Mickiewicz – Świtezianka

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Artysta – Sławomir Mrożek

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Śmierć pułkownika – Adam Mickiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Reduta Ordona – Adam Mickiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Zemsta — Aleksander Fredro

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Balladyna – Juliusz Słowacki

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

Quiz – egza­min ósmo­kla­si­sty – auto­rzy, tytu­ły, gatunki 

Opowieść wigilijna – Charles Dickens

stresz­cze­nie i omó­wie­nie lek­tu­ry “Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa

Adam Mickiewicz — Dziady cz. II

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

JACEK SOPLICAGODNY REHABILITACJI?

Prze­mó­wie­nie — mowa obroń­cy i mowa oskar­ży­cie­la Jac­ka Soplicy