Kategoria: lektury ósmoklasisty

Balladyna — Juliusz Słowacki

tytuł: Bal­la­dy­na. Trage­dia w pię­ciu aktach  autor: Juliusz Słowac­ki  epo­ka: roman­tyzm czas pow­sta­nia: XIX wiek; 1839 r. — wydana w Paryżu, bo Słowac­ki był tam wtedy na emi­gracji. rodzaj: dra­mat gatunek: trage­dia (dra­mat…

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

QUIZ — autorzy i tytuły lek­tur obow­iązkowych [Kahoot!] Dla nauczy­cieli: https://create.kahoot.it/share/lektury-osmoklasisty/080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5 Dla uczniów: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj…

Miłość Ligii i Winicjusza

ETAPY relacji Ligii i Winicjusza, bohaterów powieś­ci his­to­rycznej Hen­ry­ka Sienkiewicza pt. Quo vadis. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj babie,…

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Dzi­ady cz. II Adam Mick­iewicz rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka — roman­tyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, który odby­wał się w Zadusz­ki (2 listopa­da) na ter­e­nach wschod­nich, Litwie i Białorusi rodzaj lit­er­ac­ki: dra­mat gatunek lit­er­ac­ki: dra­mat roman­ty­czny (miesza­ją się…

Latarnik — Henryk Sienkiewicz

Latarnik  Hen­ryk Sienkiewicz czas pow­sta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lit­er­ac­ki: epi­ka gatunek lit­er­ac­ki: now­ela (krót­ki utwór jed­nowątkowy, źle się dzieje w życiu bohat­era, ale jakieś wydarze­nie odmieni jego los) geneza: inspiracją była…

Syzyfowe prace — Stefan Żeromski

(notat­ki pow­stały w trak­cie korepety­cji, ale niech służą wszys­tkim) tytuł: trud bezsen­sowny, bez skutku tak jak fraze­o­log­iczny Syzyf — taka jest rusy­fikac­ja, nie da się wyko­rzenić pol­skiej kulury bohaterowie: Bernard Zygi­er — nowy, pojaw­ia się w siódmej…

JACEK SOPLICA — GODNY REHABILITACJI?

Przykład­owe argu­men­ty, które warto stworzyć przed pisaniem mowy prokuratora/adwokata w spraw­ie Jac­ka Sopl­i­cy:  Jak napisać przemówie­nie:  Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ -…