Zachę­cam do zaba­wy: dziś SENATOR NOWOSILCOW i jego lek­cje życia:
– war­to wywie­trzyć pokój z dia­błów, aby mieć dobre spanko;
– dobry balet to naj­lep­sza for­ma dyplomacji;
– spi­ski zdu­szo­ne, naj­lep­sze balety
i łaska cara *stonks*, a i tak nikt nie wie, jak masz na imię;
– gdy nie masz przy sobie pio­ru­no­chro­nu w dele­ga­cji, możesz go zastą­pić czymś innym, np. ojczy­mem Słowackiego.

(W “Dzia­dy cz. V” Miko­łaj Kołysz­ko z rysun­ka­mi @chatolandia.pl Cha­ta Wuja Fre­da moż­na nim zagrać!).

Zapra­szam też do zaba­wy: www​.adam​czy​ju​lek​.pl – link w BIO.