Spraw­dzian wie­dzy z twór­czo­ści Szek­spi­ra. “Kto zabił MacDonwalda?”
“-Bur­ger King”

b9c0872030ad4e4074f6b4b835f78da0--macbeth-quotes-ap-literature