83,99 VAT

Dla new­slet­te­ro­wi­czów ‑10%

Brak w magazynie

Opis

Ofe­ru­ję zestaw spe­cjal­ny “W mali­no­wym chru­śnia­ku”. W skład pro­mo­cyj­ne­go zesta­wu wcho­dzą nastę­pu­ją­ce produkty:

Dodatkowo dla newsletterowiczów kod rabatowy ‑10%! Możesz wykorzystać zaoszczędzoną kwotę na zakup eleganckiej torebki do spakowania prezentu, kwiatka lub... dobrej książki (w końcu książek nigdy zbyt wiele!).


Pamię­taj, aby po doko­na­niu zaku­pu wpi­sać w polu „Uwa­gi do zamó­wie­nia”, do jakie­go punk­tu ma być dostar­czo­na paczka.