Publi­ku­ję listę specjalistów/ek pole­ca­nych przez mło­de oso­by i leczą­cych mło­de oso­by. Nazwi­ska zebra­łam wśród osób uczniow­skich i czy­ta­ją­cych mój Insta­gram. #psy­chia­tria­dzie­cię­ca

Jeże­li możesz kogoś pole­cić – daj znać: babaodpolskiego@gmail.com