Mentorzy i mentorki wyrażający chęć udziału w Szkole Letniej Mentorów 2019zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/szkolaedukacji