Tag: filmy

filmy, które warto znać przed maturą

Nie­dzie­la przed matu­rą to czas relak­su – pozwól sobie na odro­bie­nie zale­gło­ści fil­mo­wych. Fanów Net­fli­xa cie­szy fakt, że seria­le są tek­stem kul­tu­ry, oczy­wi­ście war­to się do nich odwo­ły­wać, ale nie zaszko­dzi Wam też zna­jo­mość kla­sy­ków. W weekend...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep