Tag: renesans

Giovanni Boccaccio — Dekameron — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

słowo na dziś: utopia

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

Szekspir – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z twór­czo­ści Szek­spi­ra? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

renesans – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z rene­san­su? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Jan Kochanowski – pieśni, fraszki, treny (wybór do e8 i matury)

Pieśń świę­to­jań­ska o Sobótce,
Pieśń XXV „Cze­go chcesz od nas Panie”,
Pieśń III z ksiąg II „Nie wierz Fortunie”,
Pieśń IX z ksiąg II „Nie porzu­caj nadzieję”,
Pieśń XIV z ksiąg II „Wy, któ­rzy pospo­li­tą rze­czą władacie”,
Pieśń V „Pieśń o spu­sto­sze­niu Podola”,
Pieśń XIX „Pieśń o dobrej sławie”,
Pieśń XXIV „Nie­zwy­kłym i nie leda pió­rem opatrzony”,
„Do fraszek”,
„Na młodość”,
„Na lipę”,
„Na dom w Czarnolesie”,
„O życiu ludzkim”,
„Na zdrowie”,
Tren I,
Tren V,
Tren VII,
Tren VIII,
Tren IX,
Tren X,
Tren XI,
Tren XIX.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep