Tag: twórczość kochanoskiego

Pieśni, fraszki, treny – Jan Kochanowski

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie tek­stów Jana Kochanowskiego.