Tag: dziwidło olbrzymie

DZIWIDŁO kwitnie, a “wagina” obraża?

Dla­cze­go doro­śli boją się słów “wagi­na” i “penis”?