Tag: patronki

SUPERBABY: Emilia Plater

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Klaudyna Potocka

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Olimpia Mostowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Wirtemberska

Kolej­na super­ba­ba w świe­cie pol­skiej lite­ra­tu­ry, o któ­rej zapew­ne nie słyszał_ś. 

Superbaby: Maria Szymanowska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Superbaby: Eliza Orzeszkowa

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Superbaby: Maria Konopnicka

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Superbaby: Narcyza Żmichowska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Superbaby: Helena Modrzejewska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by