Miło mi cię widzieć na mojej stro­nie. Oprócz kore­pe­ty­cji i zajęć edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzę tak­że webi­na­ry dla sze­ro­kie­go gro­na użyt­kow­ni­ków i zaj­mu­ję się redak­cją tek­stu. To tutaj będę umiesz­cza­ła dane o stwo­rzo­nych prze­ze mnie i moż­li­wych do kupie­nia pomo­cach edukacyjnych. Wyświe­tla­nie wszyst­kich wyni­ków: 13

 • Zestaw “W malinowym chruśniaku”

  83,99
  Dodaj do koszyka
 • WEGE świeca rzepakowa “Malinowy Leśmian”

  59,00
  Dodaj do koszyka
 • Herbata “Malinowy Leśmian”

  24,99
  Dodaj do koszyka
 • Podstawówka - pakiet 5

  Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – “Piątka z plusem” (5 wypracowań)

  175,00
  Dodaj do koszyka
 • Podstawówka - pakiet 10

  Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – “Dycha to podstawa!” (10 wypracowań)

  320,00
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie rozprawek – matura podstawowa – “Matura na piątkę” (5 rozprawek)

  175,00
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie rozprawek – matura podstawowa – “Strzał w dziesiątkę” (10 rozprawek)

  320,00
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie rozprawek – matura rozszerzona – “Twoje pięć minut” (5 rozprawek)

  200,00
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie rozprawek – matura rozszerzona – “Ledwo dycha(m)” (10 rozprawek)

  350,00
  Dodaj do koszyka
 • Pro­mo­cja!

  WEBINAR DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 – Baba od polskiego

  39,99
  Dodaj do koszyka
 • Pro­mo­cja! Matura - webinar - Baba od polskiego

  WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2021 – Baba od polskiego

  39,99
  Dodaj do koszyka
 • Pro­mo­cja!

  PLANER 2021 – egzamin ósmoklasisty

  13,99
  Dodaj do koszyka
 • Pro­mo­cja!

  PLANER 2021 – matura

  13,99
  Dodaj do koszyka