Miło mi cię widzieć na mojej stro­nie. Oprócz kore­pe­ty­cji i zajęć edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzę tak­że webi­na­ry dla sze­ro­kie­go gro­na użyt­kow­ni­ków. To tutaj będę umiesz­cza­ła dane o stwo­rzo­nych prze­ze mnie i moż­li­wych do kupie­nia pomo­cach edukacyjnych. 

Wyświe­tla­nie wszyst­kich wyni­ków: 4

 • LIVE – egzamin ósmoklasisty: 6.02. godz. 17.00 (120−150 minut)

  32,99
  Dodaj do koszyka
 • LIVE – matura – 07.02. godz. 17.00 (120−150 minut)

  37,99
  Dodaj do koszyka
 • PLANER 2021 – egzamin ósmoklasisty

  23,99
  Dodaj do koszyka
 • PLANER 2021 – matura

  23,99
  Dodaj do koszyka