Kategoria: zagadnienia z epok

Motyw sokoła/teoria sokoła (ważny punkt noweli)

Wyja­śniam, czym jest motyw soko­ła w nowe­lach pozytywistycznych. 

romantyzm – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z roman­ty­zmu? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

DARMOWE POWTÓRKI LIVE — TikTok i grupy na FB

LIVE na Tik­Tok: PN-CZW o 21.00
Mate­ria­ły, notat­ki, zapi­sa­ne laj­wy – w gru­pach na FB.

Szekspir – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z twór­czo­ści Szek­spi­ra? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

barok – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z baro­ku? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

renesans – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z rene­san­su? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

średniowiecze – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć ze śre­dnio­wie­cza? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

antyk — powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z antyku/starożytności? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Biblia — powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z Biblii? – zestaw pojęć do opra­co­wa­nia przed maturą

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep