BLOGU znaj­dziesz naj­now­sze wpi­sy; naj­waż­niej­sze z nich doty­czą MATURY i EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, dodat­ko­wo pole­cam notat­ki z kate­go­rii JĘZYK, stu­den­tom przy­da się też wie­dza z REDAKCJI TEKSTÓW, a nauczy­cie­lom pomy­sły na lek­cje i DOSKONALENIE zawodowe.

Możesz posłuchać moich podcastów; zapisać się na korepetycje lub wykupić dostęp do szkoleń online.Jeśli chcesz mnie wes­przeć, możesz posta­wić mi kawę: Postaw mi kawę na buycoffee.to