Tag: powtórka do matury

Biblia — powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z Biblii? – zestaw pojęć do opra­co­wa­nia przed maturą