Tag: powtórka do matury

antyk — powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z antyku/starożytności? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Biblia — powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z Biblii? – zestaw pojęć do opra­co­wa­nia przed maturą