Tag: XXI samorządowe forum kapitału i finansów

11.10. XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów | panel: Czy na uzdrowienie oświaty jest już za późno?

dłu­go­fa­lo­we skut­ki nie­do­fi­nan­so­wa­nia oświa­ty – co nas cze­ka w przyszłości?
bra­ki kadro­we wśród nauczy­cie­li będą się pogłę­biać? Chęt­nych do nauki w zawo­dzie brakuje.
pen­sje nauczy­cie­li gonią pła­cę minimalną
czy kolej­na refor­ma oświa­ty coś zmieni?

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep