Tag: żona modna

Żona modna – Ignacy Krasicki

Omó­wie­nie i streszczenie.