Dzień: 9 marca 2017

Titiriti

Dalej futu­ro, zachwyt mło­dych. Nad­cho­dzi Czy­żew­ski “cip cip cip cy a cy [...] a kaj­tek na drum­li /a – u Burek skum­li /tiu-li u‑li /nie bec przy matu­li /i basi­sta hu-hu”. Z klasy:...