Miesiąc: Czerwiec 2017

Wyrzucili ich z Sejmu. Jestem z nich dumna

  Kil­ka tek­stów o “moich” dzie­ciach: DZIEWCZYNA USUNIĘTA Z SEJMU MA KOMUNIKAT DLA MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO. “CHCĘ KONSEKWENCJI” Sta­cja War­sza­wa: Jak uczyć mło­dzież tole­ran­cji i akcep­ta­cji dla inno­ści? Liceum “Bed­nar­ska” ma na to sposób