Na począt­ku swo­jej pra­cy zawo­do­wej pra­co­wa­łam z nie­zwy­kły­mi ucznia­mi. Ser­decz­nie ich pozdra­wiam i dzię­ku­ję za tę pro­sto­tę i szcze­rość, któ­ra do dziś popra­wia mi humor nawet w naj­gor­sze dni.

17190820_1398368433516696_5509368746713232382_n