Baba’s books

Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek
it was amazing
Zawa­da napisał książkę, która uczy wrażli­woś­ci i słucha­nia. Główny bohater wychowu­je się w domu dziec­ka prowad­zonym przez zakon­nice, kocha ludzi i świat, jed­nak braku­je mu miłoś­ci i musi szy­bko doros­nąć. Wraz z kotem Szatanem uczy się pr… 
Krótka wymiana ognia
really liked it
Obok “Krótkiej wymi­any ognia” nie sposób prze­jść obo­jęt­nie — to książ­ka, która dręczy, jest niewygod­na, bo porusza tem­aty znane głównie dojrza­łym kobi­etom. Czy to wyk­luczanie? Tak. Książ­ka mówi bowiem o tym, że dojrza­łym kobi­etom, które … 

goodreads.com