Tag: ale jazz

ALE JAZZ! PODCAST – Nowy odcinek: ELEKTRYCZNE GITARY

Week­end się skoń­czył, więc by pomóc ci w powro­cie do pracy/szkoły – nasz kolej­ny nie­śmiesz­ny odci­nek pod­ca­stu, któ­ry miał być zabawny.

Na Halloween niespodzianka: nowy podcast, na dodatek nieśmieszny – Ale Jazz! Podcast

Ale Jazz! Podcast