Tag: baba od polskiego

Newsweek: Liczę, że to wszystko padnie

Arty­kuł o odej­ściu z zawo­du nauczy­cie­la na eta­cie w szkole. 

Czy wśród influencerów powinno być miejsce dla edukatorek?

Jeśli tak uwa­żasz — możesz oddać na mnie głos w konkursie:
https://​influ​en​cer​sli​ve​.pl/​t​/​b​a​b​a​-​o​d​-​p​o​l​s​k​i​e​go/