Tag: bez rywalizacji

Czy istnieje edukacja bez rywalizacji?

Dla­cze­go prze­gry­wa­my wyścig po wygra­ną? Reflek­sje na temat wła­ści­wej edu­ka­cji włą­cza­ją­cej na pod­sta­wie książ­ki Koh­na “Bez rywalizacji”. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep