Tag: biblioteka

KONKURS – Miasto Książek – do wygrania 5000 zł za pomysł na promowanie korzystania z lokalnej biblioteki

????KONKURS????
DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘSZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

????Zbierz­cie Dru­ży­nę i razem stwórz­cie plan dzia­łań i aktyw­no­ści pro­mo­cyj­nych, któ­re zachę­ca­ją do korzy­sta­nia z Waszej lokal­nej biblioteki. 

Czytanie to super sprawa! Biblioteka w Fundacji Avalon

Zro­bi­łam to! Zało­ży­łam biblio­te­kę dla pacjen­tów i odwie­dza­ją­cych budy­nek Fun­da­cji Ava­lon: Od dziś zapra­sza­my do Fun­da­cji Ava­lon ul. Doma­niew­ska 50A w War­sza­wie, by razem z nami zanu­rzyć się w świe­cie książek. 

Kanon lektur w bibliotece. Warsztaty z Babą od polskiego – wydarzenie odbywa się w ramach Wirtualnych Targów dla Bibliotek

Dar­mo­wy webinar!

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep