Tag: Czarne owce

Radio 357 i Łukasz Dunaj: byłam gościnią w podcaście CZARNE OWCE i rozmawialiśmy o muzyce metalowej

To naj­więk­szy zaszczyt w mojej babo­wej dro­dze. Pan Noise zapro­sił mnie do swo­je­go pod­ca­stu, bym powie­dzia­ła o moich doświad­cze­niach z muzy­ką metalową. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep