Tag: ferdydurke

Ferdydurke” – Witold Gombrowicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury.