Tag: josef bedier

Pieśń o Rolandzie – Josef Bedier

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.