Tag: konkurs kuratoryjny

KONKURS POLONISTYCZNY – egzamin kuratoryjny, wymagania 2022/2023

Wyja­śnie­nie zasad kon­kur­su przedmiotowego

USŁUGI (korepetycje, cennik współpracy) – BABA OD POLSKIEGO

Ofer­ta, zakres usług, infor­ma­cje kon­tak­to­we, rekomendacje.