Tag: mózg

Wakacyjne wyzwanie i wpływ relaksu na naukę

Podej­miesz się waka­cyj­ne­go wyzwania?

AUTYSTYCZNY DZIEŃ DUMY

18.06.2021 czym jest neu­ro­róż­no­rod­ność i o co cho­dzi z tym, że jestem oligofrenopedagożką?