Tag: rehabilitacja

Czytanie to super sprawa! Biblioteka w Fundacji Avalon

Zro­bi­łam to! Zało­ży­łam biblio­te­kę dla pacjen­tów i odwie­dza­ją­cych budy­nek Fun­da­cji Ava­lon: Od dziś zapra­sza­my do Fun­da­cji Ava­lon ul. Doma­niew­ska 50A w War­sza­wie, by razem z nami zanu­rzyć się w świe­cie książek. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep