Tag: seksualizacja

Przestańcie mi kobiety prześladować!

O sek­su­ali­za­cji i tym, dla­cze­go ofia­ry mówią o niej po latach. 

Clickbait i seksualizacja, jako medialne metody na zainteresowanie edukacją

Dla­cze­go nie udzie­lę już wywia­du tym wydawcom?