Tag: depresja

darmowe wsparcie psychologiczne

Lista ośrod­ków udziela­ją­cych bezpłat­nego wspar­cia osobom doświad­cza­ją­cym kryzy­su psy­chicznego: www.mapawsparcia.pl (dzieci i dorośli)