Tag: dofinansowanie

Dofinansowanie wycieczek do 80%. Wnioski od 05 września o godz. 11.00

Bie­da w kra­ju aż pisz­czy, a tu 50 mln na wyciecz­ki, jed­nak z dru­giej stro­ny – to jedy­na szan­sa dla wie­lu, by mogły poje­chać na wycieczkę. 

Mamy dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Ballady i romanse”

Zro­bi­my ROMANTYKON 2