Tag: fraszki

Lektury ósmoklasisty: kompilacja!

Zesta­wie­nie w tabeli. 

Pieśni, fraszki, treny – Jan Kochanowski

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie tek­stów Jana Kochanowskiego.