Tag: krasicki

Żona modna – Ignacy Krasicki

Omó­wie­nie i streszczenie.