Tag: ogłoszenie

Jak napisać OGŁOSZENIE?

Jak napi­sać ogło­sze­nie na egzaminie?