Tag: polityka

Szmata – nie wpisuj w Google!

O nad­uży­wa­nym w tym tygo­dniu sło­wie “szma­ta”. #komen­tu­ję

Kordian a polityka 2018

Kor­dian był zbyt inte­li­gent­ny, żeby spo­koj­nie żyć w Polsc e”.