Tag: polityka

Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Szmata – nie wpisuj w Google!

O nad­uży­wa­nym w tym tygo­dniu sło­wie “szma­ta”. #komen­tu­ję

Kordian a polityka 2018

Kor­dian był zbyt inte­li­gent­ny, żeby spo­koj­nie żyć w Polsc e”.