Tag: Polska

Plaster na Polskę

Love – hate rela­tion­ship Za każ­dym razem, gdy jeż­dżę PKP mam oba­wy, że w toa­le­cie ujrzę Pol­skę. Taka ład­na nazwa: sześć liter, orze­łek, czer­wień krwi i biel nie­win­no­ści. A co jeśli pod tą nazwą wpa­ja­ną nam od naj­młod­szych lat w ramach...

Kordian a polityka 2018

Kor­dian był zbyt inte­li­gent­ny, żeby spo­koj­nie żyć w Polsc e”.