Tag: powtórzenie wiadomości

Biblia — powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z Biblii? – zestaw pojęć do opra­co­wa­nia przed maturą