Tag: skrótowiec

skrótowiec

Wyświetl ten post na Insta­gra­mie  Post udo­stęp­nio­ny przez Ane­ta ???? – kore­pe­ty­cje, język pol­ski | autyzm, ADHD | książ­ka­ra (@babaodpolskiego) SKRÓTOWIEC – powsta­je z pierw­szych liter, któ­re two­rzą nazwę np. AK (Armia...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep