Tag: ThisLittleGirlIsMe

Kampania #ThisLittleGirlIsMe

This lit­tle girl is me To Ane­ta Kory­ciń­ska, zwa­na Necią. Chcia­ła zostać lau­re­at­ką nagro­dy Nobla, pisar­ką lub wete­ry­nar­ką. Mia­ła marze­nie, by zawsze wokół niej było dużo zwie­rząt, któ­ry­mi będzie mogła się...