Tag: ubezdźwięcznienie

Procesy fonetyczne: udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

O tym, czym jest gło­ska, poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/29/gloska-i-litera/ O samo­gło­skach poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/29/samogloski/ O spół­gło­skach i ich podzia­le poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/30/spolgloski/ Jak roz­po­znać pro­ce­sy? uprosz­cze­nie gru­py spół­gło­sko­wej — zni­ka nam gło­ska trud­na do wymówienia...