Tag: zaproszenie

zaproszenie

Jeże­li chcesz kogoś zapro­sić, musisz się zasta­no­wić, czy pode­sła­nie wyda­rze­nia na Face­bo­oku będzie wystar­cza­ją­ce, by ktoś chciał przyjść. Z regu­ły ludzie lubią, gdy nie trak­tu­je się ich jak ryb w oce­nie — chcą się czuć wyjąt­ko­wi, a jeżeli...