Tag: zwolniłam się ze szkoły

Newsweek: Liczę, że to wszystko padnie

Arty­kuł o odej­ściu z zawo­du nauczy­cie­la na eta­cie w szkole.