???? Po pierw­sze: nie pani­kuj­cie. Jeste­ście świet­nie przy­go­to­wa­ni, a jedy­nie spo­kój Was oca­li (i uważ­ne czy­ta­nie pole­ceń).
???? Po dru­gie: jeże­li chce­cie poćwi­czyć – pole­cam Wam jutro przej­rzeć zesta­wy i tyl­ko pomy­śleć nad tezą i dobo­rem tek­stów kul­tu­ry.
???? Po trze­cie: włącz­cie film do podusz­ki – https://babaodpolskiego.pl/…/filmy-ktore-warto-znac-prz…/

PS Życie pisze nam prze­dziw­ne sce­na­riu­sze, ten egza­min nie decy­du­je o Waszej przyszłości.

✍️ Jak pisać: https://babaodpolskiego.pl/catego…/aktualnosci/jak-pisac/

???? Moty­wy: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​t​a​g​/​t​o​p​os/

???? Wypra­co­wa­nia z roz­sze­rze­nia (zesta­wy): https://drive.google.com/…/1oVbpF1Rh78yUlmA4ubluDhx1ndMwohi…

???? Przy­kła­do­we i DOBRE wypra­co­wa­nia uczniów (a nie pisa­ne przez nauczy­cie­li, bo te moż­na głów­nie zna­leźć w Inter­ne­cie): https://drive.google.com/…/13quPqmCJOGdmzWXBpQWnBPp7fTZb3zp…

???? Wypra­co­wa­nia z pod­sta­wy (zesta­wy):
https://drive.google.com/…/1uohP1d_M11OmQCTlzMfAj0Qd2i3KuK-…

???? Przy­kła­dy DOBRYCH prac uczniow­skich: https://drive.google.com/…/1v8EopP9v-9ha_n3Grz3bpVHIwn6vlwW…

Powo­dze­nia!

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)